Manifest van de berm

Een eeuw kan je vatten in jaren, maar beter in wildgroei, boomhoogte, generaties overgedragen verhalen, bewogen zand. Tel alle ogen die naar je kijken op verschillende hoogte. Zoek de adem die je afsnijdt. Waak over iets dat kan ontkiemen. 

Wij weven een ondergrond, een lanceringsbaan, een luchtdek, en toch is er weinig plaats voor ons over gelaten. Wij, overvliegende houtsnip, wespendief, tjiftjaf, ritselen boomtoppen tot nest. We spieden de grond af naar voedsel, maar niets waait uit zolang alles klemt. Het uitzicht toont asfaltwegen die moeizaam leiden naar stenen naast stenen, kleine raampjes met gordijnen voor. Wie zou daar willen wonen?

Wij, merel en roodborst, oefenen samen onze roepzang over een bos vol bomen dat nog stilte kent. Ons lied overstemt de auto’s niet. Wij, hazelworm en glimwormpje, speuren naar sporen, door slijk en geulen, hier lag ooit iets breekbaar zonder dat het brak. Kan dat nog?

Wij, bont zandoogje, paardenbijter, grijze stipspanner, ontmoeten elkaar ieder jaar opnieuw. Het blad van de grote maagdenpalm is groot genoeg om samen op uit te rusten. Onze pootjes tekenen levenslijnen op de bosgrond als mensenhanden. Waarom zou je een leven verbrijzelen, alleen omdat het op je vingertop past?

Ook wij, woelmuis en eekhoorn, verzamelden okkernoten van omgezaagde bomen. We dragen het zaad van exoten in onze vacht – krulwilg en hardbladige els, graven ze uit gekartelde voetstappen of vinden ze langs de spoorweg. Alles hier is de verlenging van jullie aanwezigheid. We houden ons stil als strook tussen eeuwige beweging. We vragen niet zoveel.

We willen verbinding maken met jullie. We willen de kampen van jullie kinderen bewaken, de rust in jullie tochten blazen, de groene longen in jullie lichaam zijn. We willen plaats om te leven en leven te geven.

Geen eeuw hield stand zonder ons, de dieren en planten, die jullie haast overzien.

Stadsdichter
Lies van Gasse
Sara Eelen
Stadsdichter
Sara Eelen
Dit verhaal is onderdeel van

Gebermte

Locatie
Hendrik Consciencelaan 27
2640 Mortsel
Delen

Jouw verhaal

Beste inwoner van Antwerpen,

Koloniaal - Neokoloniaal --> Dekoloniaal

Onze stad heeft een rijk verleden maar ook zeer duister. Antwerpen staat namelijk vol koloniale symbolen, we komen ze overal tegen. Dit kan een straatnaambord, standbeeld, gebouw of product zijn. Deze plekken en objecten die we dagelijks tegenkomen zijn trofeeën van structureel ongelijke machtsverhoudingen en racisme. Ken jij een plek of object dat volgens jou gedekoloniseerd moet worden? Iets dat dringend opnieuw ingekleed en herbestemd moet worden, of gewoonweg helemaal moet verdwijnen? Heb jij een straf verhaal over dekolonisatie in Antwerpen dat gelinkt is aan een bepaalde plek? Stuur/bel/mail ze ons dan door.

Rataplan gaat samen met voormalig stadsdichter Seckou Ouologuem op zoek naar verhalen, plekken en objecten in de stad die onder de aandacht gebracht moeten worden. Dekoloniseer mee en bezorg ons je verhaal!